Disperzione boje za spoljnu dekoraciju

MIXFAS je fasadna disperziona boja namenjena za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

Mixfas fasadna boja

MIXBET je akrilna disperziona boja koja je namenjena za bojenje betona, čvrstih cementnih maltera i betonskih krovnih crepova.

Mixbet

BOJA FAS je fasadna disperziona boja namenjena za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

Bojafas